top of page

המפגשים והתוצאות :

תהליך שיפור הלמידה והריכוז הוא סדרת מפגשים אינדיבידואלי אשר בסיומה של הסדרה על פי הגראפים הסופיים, משתפרים בצורה בולטת הפרמטרים הבאים:

  • הריכוז של הילד 

  • פיתוח אסטרטגיה עבור: "איך אני מתרכז"

  • מסוגלות להתחיל משימה, להשקיע בה ולסיים אותה

  • מסוגלות לסנתז גרויים מהסביבה עם  תהליכי החשיבה של האדם (הוא ער לסביבתו ומגיב אליה בצורה אקולוגית)

  • שליטה באימפולסיביות או אלימות.

 

בד"כ ילדים אלו הינם מאוד מיוחדים בחשיבתם המקורית, בהברקה שלהם, בתפיסתם את החיים שלהם ומסביבם. במידה מסוימת, הם אנשים בעלי העזה ומעוף לסחוף את העולם למקומות התפתחות ולרעיונות מיוחדים במינם שאדם "רגיל"  לא היה מעז להציע ולא לבצע.

השינוי שאליו אנו חותרים במטרה לנרמל את פעולת המוח של אנשים עם ADD/ADHD הוא עדין מאד ומאפשר לאנשים אלה ליישם עוד יותר טוב את תפיסתם המיוחדת. אין אנשים אלו בעייתיים אלא הבעתיים באופן שונה מ"הרגיל" וכל מה שדרוש הוא מתן הכלים  החסרים לאנשים בעלי ADHD/ADD.

במרכז נוירוקליניקה, אנחנו מתרגלים את גלי המוח בשיטת נוירופידבק המתקדמת "מוח מצוין", לאמן את המוח לייצר יותר גלים מהירים ולהאט את יצירת גלי המוח האיטיים בתרגול עצמי, ללא תרופות ובדרך מודעת – "כיצד להתרכז כאשר אני רוצה". זהו מעין "מכון כושר למוח" – לאמן את המוח באופן רצוני להתרכז, לנוח, ליצור וכו'.

 

 

bottom of page